Fusie - Samenwerking

Fusie en samenwerking: een ICT-integratie tot stand brengen binnen de kaders die u formuleert?

De huidige maatschappelijke ontwikkelingen dragen ertoe bij dat gemeenten open staan voor een beperkte of verregaande vorm van samenwerking. Doel van samenwerken is om via een geharmoniseerde dienstverlening, gekoppeld aan een effectieve inzet van een nieuwe organisatieopzet, schaalvoordelen en kwaliteitsverbetering te bereiken.

Hoewel iedere integratie op zich staat, zijn toch ook duidelijke overeenkomsten te onderkennen voor een slagvaardige aanpak op het I&A-terrein. De informatie die wij u onderstaand aanbieden, geeft het stappenplan aan om te komen tot een programma-aanpak waarin risico's worden beheerst en slagvaardige teams, die datgene doen waar ze sterk in zijn, worden gevormd en bestuurd.

Gerelateerde diensten

 • ICT-inventarisatie
 • SWOT-analyse
 • Projectplanning
 • Programmamanagement
 • Test- en migratiebegeleiding
 • Nazorg restpunten
 • Vragen of meer informatie?

  Wilt u meer weten over onze andere dienstverlening op dit gebied?

  Wij vertellen u graag meer over de diensten die wij onder Fusie en samenwerking hebben vermeld.

  Neem contact met ons op!

  Fusie - Samenwerking

  Informatie-strategie

  E-dienst-verlening


  Europese aanbesteding

  Kosten-besparing

  Privacy en Informatieveiligheid