Kosten-besparing

Kostenbesparing met ICT

Die cost gaet voor die baet uyt, wist men al in de VOC-tijd. Je moet eerst geld uitgeven om het daarna weer terug te kunnen verdienen. Een goede zakelijke rechtvaardiging helpt bij de inrichting en het succesvol verloop van het project. Projecten gericht op kostenbesparing staan vaak niet op zich en zijn vaak cruciaal voor het slagen van andere projecten binnen een organisatie. Dit is met name het geval bij projecten met een sterke ICT-component.

De informatie die wij u onderstaand aanbieden, behelst een aanpak in vier fasen om de financiële huishouding van uw ICT in kaart te brengen en hoe deze verder te optimaliseren.

Gerelateerde diensten

 • QuickScan
 • Businesscase kostenbesparing
 • Kosten-/batenanalyse
 • Inkoopbegeleiding
 • Contractonderhandeling
 • Ondersteuning vakafdelingen
 • Vragen of meer informatie?

  Wilt u meer weten over onze andere dienstverlening op dit gebied?

  Wij vertellen u graag meer over de diensten die wij onder Fusie en samenwerking hebben vermeld.

  Neem contact met ons op!

  Fusie - Samenwerking

  Informatie-strategie

  E-dienst-verlening


  Europese aanbesteding

  Kosten-besparing

  Privacy en Informatieveiligheid