Privacy en Informatieveiligheid

Privacy en Informatieveiligheid

De steeds verdergaande digitalisering brengt o.a. met zich mee dat organisaties steeds meer informatiegestuurd en datagedreven (gaan) werken. Het belang van kwalitatief hoogwaardige data en het veilig verwerken van data neemt daarmee evenredig toe. Dit betekent dat data niet alleen conform de algemeen geldende veiligheidsnormen (ISO- en NEN-normenkaders) moet worden verwerkt, ook het voldoen aan de vigerende (privacy)wetgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is daarbij van groot belang.

Odinfo heeft zich in de afgelopen jaren deze vaardigheden, door ervaring én opleiding, eigen gemaakt. Privacy en dataveiligheid worden door ons als vanzelfsprekend meegenomen in onze aanpak. Mocht u worden geconfronteerd met veranderkundige inspanningen of vraagstukken op dit vlak, dan denken we graag met u mee.

Advisering, het uitvoeren van een privacy-scan of een Data Protection Impact Assessment (DPIA), coaching/training/voorlichten van medewerkers op het gebied van informatieveiligheid en privacy, evenals het (tijdelijk) vervullen van de rollen van Functionaris Gegevensbescherming (FG), risk compliance manager of security officer/CISO behoren tot onze propositie op het vlak van informatieveiligheid en privacy.

Odinfo is lid van het Nederlands Genootschap voor Functionarissen Gegevensbescherming (NGFG), de International Association of Privacy Professionals (IAPP), geregistreerd in het Register van Certified Data Protection Officers (CDPO) en aangesloten bij de Informatiebeveiligingsdienst (IBD) van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG).

Meer over de AVG op onze website : http://www.jouwavg.nl

Gerelateerde diensten

 • QuickScan dataveiligheid- en privacyvolwassenheid
 • Ondersteuning vakafdelingen
 • Statusanalyse/GAP-analyse
 • ICT-governance
 • Normenkader
 • Vragen of meer informatie?

  Wilt u meer weten over onze andere dienstverlening op dit gebied?

  Wij vertellen u graag meer over de diensten die wij onder Fusie en samenwerking hebben vermeld.

  Neem contact met ons op!

  Fusie - Samenwerking

  Informatie-strategie

  E-dienst-verlening


  Europese aanbesteding

  Kosten-besparing

  Privacy en Informatieveiligheid