Fusie en Samenwerking

samenwerking-iconDe huidige maatschappelijke ontwikkelingen dragen ertoe bij dat gemeenten open staan voor een beperkte of verregaande vorm van samenwerking. Het doel van samenwerken is om via een geharmoniseerde dienstverlening, gekoppeld aan een effectieve inzet van een nieuwe organisatieopzet, schaalvoordelen en kwaliteitsverbetering te bereiken.

Bij herindelingen en fusies zijn er veel kansen voor organisaties om processen te stroomlijnen en tegen het licht te houden. Wij hebben in de trajecten die wij o.a. als programmamanager, projectleider en adviseur begeleid hebben voldoende kennis en ervaring opgedaan om u een kwalitatief goede ICT-inventarisatie voor u te kunnen maken als eerste stap in een mogelijk samenwerkingstraject.

Odinfo leidt, vaak in de rol van programmamanager, ICT-integraties in het kader van gemeentelijke herindelingen. We beschikken niet alleen over diepgaande technische kennis maar ook over kennis van gemeentelijke processen en de landelijke programma’s ter verbetering van de dienstverlening zoals de agenda 2020, NL Digibeter en de implementatie van de referentiearchitectuur GEMMA.

De klanten waar we de afgelopen jaren mooie projecten voor hebben mogen doen: