Aanbod

Dienstverlening overheid bij informatie- en organisatiekundige veranderingen.

Fusie - Samenwerking

In gemeenteland is het integreren van de ICT van meerdere organisaties aan de orde.

Iedere ICT-integratie is uniek, maar er zijn ook overeenkomsten. Odinfo heeft op basis van deze overeenkomsten en haar ervaring een aanpak ontwikkeld om integratieprocessen tot een goed einde te brengen.

Lees verder

Informatie-strategie

Implementatie van een informatiesysteem is niet iets wat u ‘even’ doet. Elke realisatie van een nieuw systeem is een gefaseerd proces van organisatieverbetering zowel qua ontwerp, ontwikkeling als verandering.

Odinfo biedt bij complexe en ingrijpende (verander)projecten houvast voor de afstemming tussen uw bedrijfsvoering en ICT. Maar ook tussen beleid, implementatie en de menselijke factor in het verandertraject.

Lees verder

E-dienst-verlening

Elektronische dienstverlening biedt overheden de mogelijkheid dienstverlening en de eigen bedrijfsvoering te versterken. Zij draagt optimaal bij aan het verhogen van de efficiency en vergroten van de productiviteit.

Odinfo ondersteunt bij het optimaliseren van de complete keten, van strategie tot feitelijke implementatie.

Lees verder

Europese aanbesteding

Aanbestedingen zijn in overheidsland langzamerhand meer regel dan uitzondering. Kennis van de markt en van de specifieke wet- en regelgeving is cruciaal voor het slagen van een aanbesteding.

Odinfo ondersteunt u via een gefaseerde aanpak bij het voorbereiden, uitvoeren, afhandelen en effectief invoeren van een succesvolle Europese aanbesteding.

Lees verder

Kosten-besparing

Bijna iedere gemeente staat voor de taak te bezuinigen. Ook ICT-kosten vormen daarbij een belangrijk onderwerp. Vaak kiest de gemeente ervoor om op projectbudgetten te korten, projecten op te schorten of te bezuinigen op inhuur of personeel. Deze acties leveren zeker geld op maar bezuinigen met ICT kan slimmer en beter.

Om een stevige bezuiniging ook een goede bezuiniging te laten zijn heeft Odinfo een aanpak ontwikkeld, die uit vier fases bestaat.

Lees verder