Blog

Collega Erik Steijn geslaagd voor examen Certified Data Protection Officer (CDPO)!

Afgelopen donderdag, 16 maart 2017, heeft Erik bij het Institute for International Research met succes het examen Certified Data Protection Officer (CDPO) afgelegd. Onderwerpen als de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zijn daarbij uitgebreid behandeld. Naast het doorgronden en toepassen van wet en de verordening ging de opleiding vooral ook in op de aanstaande wijzigingen op het vlak van de privacy wetgeving.
Aspecten als accountability, privacy by design, privacy by default, meldplicht datalekken, registerplicht, de rechten en plichten van verwerkingsverantwoordelijke en verwerker én de (voor veel organisaties verplichte) rol van de Functionaris Gegevensbescherming (FG)/Data Protection Officer (DPO) zijn uitgebreid aan bod gekomen.
Daarnaast werd dieper ingegaan op het projectmatig realiseren van AVG-compliance, omgaan met weerstand en de taken en verantwoordelijkheden van de FG/DPO.
Naast opname in het register van Certified Data Protection Officers (CDPO) is Erik ook lid van het Nederlands Genootschap van Functionarissen voor de Gegevensbescherming (NGFG). Erik is gerechtigd de titel CDPO te dragen; hij vervult momenteel voor een klant de rol van Security Officer a.i. en adviseert diverse ander klanten op het vlak van privacy en informatieveiligheid.