Over odinfo

Odinfo ondersteunt overheden bij fusies, samenwerkingen, het opstellen van de informatiestrategie, e-overheid implementaties, in het begeleiden van succesvolle Europese aanbestedingen en andere gerichte kostenbesparingen.

De naam Odinfo vindt haar oorsprong in de Noorse mythologie. Odin wordt daar als oppergod in verband gebracht met kennis, kunde en kracht. Odinfo is een samenvoeging van Odin en informatisering, in brede zin onze kernkwaliteit.

Wij brengen onze kennis en kunde in de praktijk bij het doelgericht leiding geven aan projecten en programma’s met veranderkunde als gemeenschappelijke basis.
Odinfo onderscheidt zich door een mensgerichte en pragmatische benadering. Odinfo heeft geen commerciële binding met leveranciers van apparatuur en programmatuur binnen de overheidssector waardoor u bij ons terecht kunt voor een onafhankelijk advies of een second opinion.

Odinfo koestert de ervaring die zij opdoet in voorgaande trajecten. Wij verbeteren daarmee onze aanpak en gebruiken praktische kennis opnieuw bij onze volgende klantenopdracht. Na afloop van een traject evalueren we altijd met de klant.

 

De klanten waar we de afgelopen jaren mooie projecten voor hebben mogen doen: