Nieuws

Meer herindelingen opgelegd?

In het regeerakkoord is op genomen dat: een proces van herindeling is gewenst voor gemeenten die langjarig en in hoge mate afhankelijk zijn van gemeenschappelijke regelingen voor essentiële taken. Hiermee lijkt de overheid een extra criteria te hebben toegevoegd voor het stimuleren van herindelingen.