Berdinald Juddu

Berdinald Juddu

senior consultant

06-22461314

Berdinald Juddu is een ervaren adviseur, interimmanager en project- en programmamanager. Hij is gespecialiseerd in organisatorische en strategische vraagstukken inclusief het implementeren van de consequenties hiervan. Hij is door zijn brede ervaring en specifieke vaardigheden bij uitstek geschikt om als interimmanager en projectleider op te treden, zowel binnen bestaande als veranderende organisaties.

Hij is uitstekend in staat om vastgelopen projecten vlot te trekken, complexe samenwerkingsverbanden te activeren, verandertrajecten te begeleiden en bij te dragen aan strategievorming en de implementatie daarvan. Hij heeft projectportfolio's, grote en kleine projecten geleid van zeer verschillende aard met meestal zowel een bedrijfskundige, ICT als operationele kant. Berdinald doet ook graag de begeleiding van jonge of onervaren projectleiders vanuit een coachende, leidinggevende en/of adviserende rol.

Berdinald is rustig en kalm en is daarmee een ankerpunt binnen dynamische trajecten. Hij weet mensen en organisatie(onderdelen) door (veranderings)trajecten te leiden. Hij heeft zeer goede persoonlijke vaardigheden, gekoppeld aan een scherp analytisch inzicht. Hij is to the point, organisatiesensitief en weet mensen en organisatieonderdelen aan zich te binden. Hij heeft gevoel voor verhoudingen, is pragmatisch, nuchter en kan zich zo nodig opstellen als een positief kritisch aanjager.

De klanten waar we de afgelopen jaren mooie projecten voor hebben mogen doen: