Elwin Koster

Elwin Koster

directeur / senior consultant

06 - 28 95 84 10

Elwin is managing consultant bij Odinfo. Hij heeft vele jaren ervaring in de ICT. Deze heeft hij naast Odinfo opgedaan bij Atos en Bentley. Daarvoor was hij universitair docent informatiekunde en onderzoeker aan de RUG op het gebied van Architectural History and Humanities Computing.

Hij is een inventieve doorzetter, ziet uitdaging in het vinden van oplossingen voor complexe problemen. Door te luisteren naar de problemen van de betrokkenen en door het kiezen van oplossingsgerichte strategie, weet hij tot resultaten te komen. Hij brengt graag eenvoudige structuren aan in complexe zaken en is in staat de verschillende deeltaken duidelijk te communiceren en te delegeren. Bij het zoeken naar een oplossing en een strategie spelen afwegingen op business niveau een belangrijke rol. Deze afwegingen hebben onder andere te maken met beschikbaar budget, faciliteiten, personele inzet, gebruikerswensen enzovoorts. Het vanuit verschillende gezichtspunten bekijken van de mogelijkheden, nemen van besluiten hierover en het communiceren van deze besluiten binnen de organisatie is een taak die hem goed ligt.

Vanuit zijn eerdere functies bij software en dienstenleveranciers kent hij de verschillende kanten van de medaille en weet werkzame afspraken te maken en te managen tussen verschillende partijen. Hij weet een relatie met een stakeholder op te bouwen die gebaseerd is op wederzijds vertrouwen.

Als business consultant, IT-architect en projectleider bij Odinfo richt Elwin zich op de advisering van klanten in verschillende domeinen binnen de overheidsmarkt. Zijn werkzaamheden bestaan voornamelijk uit het begeleiden van procesveranderingen, interim-management, offerte trajecten en fusies. Hij was meerdere malen verantwoordelijk voor het richting geven aan- en het uitzetten van een gefundeerde toekomstvisie voor een organisatie. Hij heeft een leidende rol gespeeld in diverse projecten, onder meer voor de ICTU, Rijkswaterstaat, GBO Provincies en de Omgevingsdienst Noord Holland Noord.;

De klanten waar we de afgelopen jaren mooie projecten voor hebben mogen doen: