John van der Meer

John van der Meer

associate consultant

06 - 2165 4785

John is consultant bij Odinfo. Het begeleiden van veranderprocessen is hem op het lijf geschreven. Zijn bestuurskundige expertise stelt hem in staat een stevig resultaat neer te zetten binnen tijd, budget en kwaliteitseisen.

Persoonlijke eigenschappen en kennis

John pakt zijn opdrachten mensgericht aan, hij is creatief, vooral op het diplomatieke vlak en problemen lost hij zeer pragmatisch op. In eerdere opdrachten heeft John een leidende rol gespeeld bij een aantal herindelingen en het opzetten van samenwerkingsverbanden voor gemeenten, inrichting van de BAG bij diverse gemeenten en invoering van webformulieren (beide onderdelen van het NUP). Bij de start van dergelijke projecten was het einddoel vaak niet exact omschreven maar moest dit onderweg worden vastgesteld. Het spreekt voor zich dat hij in deze complexe trajecten vele stakeholders moest bedienen. In elke rol en bij elke project waren meerdere interne en externe stakeholders betrokken, zowel leveranciers en afnemers, intern en extern, als besluitvormingsorganen, zoals de projectorganisatie, B&W en raden. Als projectleider was hij de spin in het web en verantwoordelijk voor het projectresultaat. Het maken van een gedegen planning met activiteitoverzichten, het maken van rapportages en een continue afstemming op het projectresultaat, hebben geholpen de resultaten te halen. Hij kent alle gemeentelijke processen en applicaties en heeft kennis van de landelijke ontwikkelingen in het gemeentelijk I&A-werkveld. Ook heeft hij ervaring op het gebied van ICT-integratie.

De klanten waar we de afgelopen jaren mooie projecten voor hebben mogen doen: