Wat Odinfo voor u kan doen

Odinfo is een deskundig adviesbureau op het gebied van informatietechnologie, bedrijfskunde en veranderkunde voor de overheid.
Odinfo helpt u ICT in te zetten, daar waar u dit nodig heeft.
We ontrafelen organisatievraagstukken en ontwerpen de inzet van informatiemiddelen die bij uw organisatie aansluiten.
We richten werkprocessen in, organiseren opleidingen en managen ICT-leveranciers.

Fusie & Samenwerking

Een ICT-integratie tot stand brengen binnen de kaders die u formuleert?

De huidige maatschappelijke ontwikkelingen dragen ertoe bij dat gemeenten open staan voor een beperkte of verregaande vorm van samenwerking. Het doel van samenwerken is om via een geharmoniseerde dienstverlening, gekoppeld aan een effectieve inzet van een nieuwe organisatieopzet, schaalvoordelen en kwaliteitsverbetering te bereiken.

Digitale transformatie

Uw dienstverlening en bedrijfsvoering digitaal doorontwikkelen?

Technische en maatschappelijke ontwikkelingen hebben de afgelopen jaren een grote invloed gehad op gedragspatronen van mensen, de communicatiewegen en de manier waarop ze interacteren met overheden en maatschappelijke organisaties. Online dienstverlening, geautomatiseerd bestandsbeheer, Big Data, Privacywetgeving en tegelijkertijd kostenbeheersing vereisen dat organisaties in beweging blijven om zich aan te passen en op het zelfde moment LEAN te zijn.

Privacy & Security

Uw informatiebeveiliging en privacy management verbeteren?

De steeds verdergaande digitalisering brengt o.a. met zich mee dat organisaties steeds meer informatie-gestuurd en data-gedreven (gaan) werken. Het belang van kwalitatief hoogwaardige data en het veilig verwerken van data neemt daarmee evenredig toe. Dit betekent dat data niet alleen conform de algemeen geldende veiligheidsnormen (ISO- en NEN-normenkaders) moet worden verwerkt, ook het voldoen aan de (privacy)wetgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is daarbij van groot belang.

Omgevingswet

Uw organisatie voorbereiden op de omgevingswet?

Per 2021 treedt de Omgevingswet in werking. Binnen de Omgevingswet worden alle wetten voor de leefomgeving gebundeld in 1 wet. Hiermee wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. Tegelijkertijd betekend dit dat het Rijk, de provincie en de gemeenten voor elk niveau samen een omgevingsvisie maken, waarbij zij rekening houden met de verschillende belangen in het gebied.

De klanten waar we de afgelopen jaren mooie projecten voor hebben mogen doen: