Privacy & Security

privacy icon

De steeds verdergaande digitalisering brengt o.a. met zich mee dat organisaties steeds meer informatie-gestuurd en data-gedreven (gaan) werken. Het belang van kwalitatief hoogwaardige data en het veilig verwerken van data neemt daarmee evenredig toe. Dit betekent dat data niet alleen conform de algemeen geldende veiligheidsnormen (ISO- en NEN-normenkaders) moet worden verwerkt, ook het voldoen aan de (privacy)wetgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is daarbij van groot belang.

Odinfo heeft zich in de afgelopen jaren deze vaardigheden, door ervaring én opleiding, eigen gemaakt. Privacy en dataveiligheid worden als vanzelfsprekend meegenomen door onze Security Officers (SO), Privacy Officers (PO), Functionarissen Gegevensbescherming (FG), Chief Information Security Officers (CISO) en ENSIA coördinatoren. Mocht u worden geconfronteerd met veranderkundige inspanningen of vraagstukken op dit vlak, dan denken we graag met u mee.

De klanten waar we de afgelopen jaren mooie projecten voor hebben mogen doen: